Mordo.Info - TOP/PKO 2.4 Game Database

Abaddon 1-4

Monsters on "Abaddon 1-4"

Id Monster name Level Amount Respawn
821 Hell Skeleton A 70 37 2 m 30 s
822 Hell Skeleton B 70 31 1 m – 2 m 30 s
823 Hell Mummy A 70 30 1 m – 2 m 30 s
824 Hell Mummy B 70 20 1 m – 2 m 30 s
825 Hell Corpse A 75 30 1 m – 2 m 30 s
826 Hell Corpse B 75 27 1 m – 2 m 30 s
827 Hell Pharaoh A 80 11 1 m – 2 m 30 s
828 Hell Pharaoh B 80 24 1 m – 2 m 30 s
837 Cerebus 45 1 24 h
894 Fir 7 4 1 m
895 Jade Sandal 8 16 1 m
904 Fascinating Gem 7 8 1 m
905 Diamond 8 8 1 m

NPC on "Abaddon 1-4"

Id NPC name Coordinates
140022 Abaddon 1 Warden 199/825
140023 Abaddon 2 Warden 91/816
140024 Abaddon 3 Warden 71/953
140025 Abaddon 4 Warden 209/956

Show abstract coordinates via points

Coordinates Point name
Map/Area

© serverdev.net 2009-2024

DMCA.com Protection Status